Gmailis saatmise tühistamine nüüd ametlik

Gmaili kasutajatel on aastaid olnud võimalik Labs lisadest aktiveerida võimalus viivitusega saatmiseks – valitud viivituse jooksul on võimalik kirja saatmist tagasi võtta ja see on ülikasulik, sest kogemata klõpsatud saatmine või hetk peale saatmist meelde tulnud kirjutamata jäänud asi võivad olla ühed tüütumad asjad üldse. Nüüd lõpuks on Gmail teinud viivitusega saatmise osaks teenusest endast, enam pole see kuskil nukataga lülitatav katseline lisavõimaalus, vaid ametlikult toetatav võimalus.

Põhjalikumalt pajatab PC World.

Uuring: MS Office’it paljud töötajad peaaegu ei kasuta

Kuigi firmadel on kombeks kõigile kontoritöötajatele Microsoft Office’id paigaldada, siis väga paljud kontoritöötajad seda tarkvara peaaegu ei kasuta. Kolme kuulise uuringu läbi viinud SoftWatch uuris seisu 51 üleilmses firmas esindamas 148 500 töötajat – selgus, et kümnest töötajast seitse ei kasutanud ühtki programmi palju, vaid peamiselt vaatasid või tegid väga väikseid muudatusi. Keskmine töötaja kasutas päevas 48 minutit MS Office tarkvara ja sellest lõviosa langes e-postikliendile Outlook, mis omastas 68 % kasutusajast. Excel järgnes kõigest 17 % osakaaluga, mis vastab 8 minutile päevas. Word’i ja PowerPoint osaks jäi vastavalt vaid 5 ja 2 minutit. Lõppjäreldusena leiti, et programmide üleüldine litsenseerimine ei õigusta end enam tänase töökultuuriga – mõned kasutajad ei tarvita programme üldse, paljud kasutavad ainult vaatamiseks ja suur osa vaid kergeteks muudatusteks. Ulatuslikult kasutajaid on vaid väike vähemus. Tõenäoliselt tasuks kaaluda alternatiive – jätta litsentsid vaid ulatuslikele kasutajatele, ülejäänud võivad e-posti vaadata veebist ja samuti vaadelda seal dokumente ilma märkimisväärse ebamugavuseta. Tõenäoliselt tasub kaaluda alternatiivina Google Apps’i või Office 365 kasutamist paljudele töötajatele.

Põhjalikumalt pajatab PC World.

Outlook.com’i kalender teist nädalat “remondis”

Microsofti veebiteenuste lipulaeva Outlook.com veebikalender oli alates 23. oktoobrist terve nädala osaliselt kasutatav. Sünnipäevade loomine/redigeerimine võis näidata veateateid. Kontrollkast teavituste saamiseks ei pruukinud samuti töötada.

Põhjalikumalt pajatab PC World.

Origin lõpetab AMD GPU’de kasutamise

Ameerika arvutitootja Origin PC lõpetab AMD/Ati graafikaprotsessorite kasutamise. Nädal peale AMD uue generatsiooni videoprotsessorite esitlust võib see küll kummaline tunduda, aga firma väitel on AMD toodanguga alati palju probleeme olnud. Seda nii kasutajakogemuse, draiverite stabiilsuse ja töökindluse poolelt. AMD graafikakaardid on märgatavalt kõrgema purunemise tõenäosusega (2,42 % NVIDIA vs 3,23 % AMD, 3 aasta jooksul kasutuses) ja firma ei paku tootjatele piisavalt tuge probleemide korral.

Põhjalikumalt pajatab PC World.

Saksa kohus tühistas Apple’i patendi Jobs’i “süül”

Saksa kohus leidis, et patent, millele Apple Euroopas kaitset küsis juunis 2007, on tühine, sest Steve Jobs oli selle patendi kasutamist näidanud esinemisel jaanuaris 2007 tutvustades esimest iPhone’i. Seega oli patent õigustühine, sest selle kasutamist oli eelnevalt esitatud. Mis siis, et eelnevalt oli seda esitanud just too firma, kes patenti taotles. Google’i omanduses Motorola Mobility ja Samsungi juristide jaoks on see võit. Samas on patendijuristide jaoks ammu teada fakt, et kui USA’s võib patenteeritav funktsioon olla enne patendiks tunnistamist esitletud viimase 12 kuu jooksul, siis Euroopa seadustes sellist erandit ei ole ja patenteeritavat funktsiooni ei või varem tutvustada (kaasa arvatud patendi taotleja poolt).

Põhjalikumalt pajatab PC World.

ERP tarkvara ületab tihti projekti ennustatud maksumusi

On häirivalt tavapärane, et ERP (ettevõtete ressursside planeerimise) tarkvaraprojektid Oracle, SAP ja Microsoft Dynamics platvormidel võtavad enam aega kui kliendid ootasid. Uuringu viis läbi Panorama Consulting, Denver’i piirkonna ettevõte, mis pakub ERP rakendamise ja valimise teenuseid. Uuringu aluseks on 2000 vastust 61 riigist, mis koguti 2006. aasta veebruarist kuni käesoleva aasta maini. 61 protsenti vastanuist tunnistas tähtaegade ületamist, samas kui 28 % lõpetas õigeks ajaks ja 11 % lõpetas oodatust varem. ERP tarkvara ise pole viivitustes süüdi, vaid 4 % olid tootjate funktsionaalsed probleemid, tehnilised probleemid kokku hõivasid 14 %. Enim venisid Oracle’i projektid – neli kuud, Dynamicsi ja SAP’i omad piirdusid 2 kuuga, kuid Dynamicsit kasutavad rohkem väiksemad firmad, kelle infosüsteemid on lihtsamad.

Põhjalikumalt avab uurimust PC World.

Roche kolib Google’sse

Roche – suur ravimi ja meditsiinitehnika ettevõte – kolib oma 90 000 töötajat Google Apps (Gmaili versioon ettevõtetele) kasutajateks. See on Appsile suuruselt teine kommertsettevõttest klient Hispaania panganduskonserni Banco Bilbao Vizcaya järel. Viimane kolis Google peale 110 000 töötajat. Roche kasutas seni kahte erinevat e-postisüsteemi, mis tõi kaasa küllalt palju peavalu firmasisesel suhtlemisel. Firmasisese suhtluse edendamisel peaks pilvepõhisest Gmailist ja Docs dokumendijagamisest olema Roche lootuste kohaselt palju abi.

Põhjalikumalt pajatab PC World.

MS Office 15 ilma ribadeta?

Microsoft näitas järgmise Office’i versiooni eelvaatepilte. Versioon järjekorranumbriga 15 (aastanumber pole veel teada) loobub eelvaatepiltidel ribadest – võimalik, et need on peituvad. Kontoripakett kasutab palju järgmise põlvkonna Windowsi Metro kasutajaliidese elemente. Kuva on puhas, ilma liigseid kontrollelemente kokkukuhjamata.

Põhjalikumalt pajatab PC World.

PHP 5.4 paistab PHP 6 varemetest

Populaarseima veebikeele PHP arendajad on loobunud kuuenda versiooni arendusest ja uue aasta alguses võib välja tulla versioon 5.4. PHP 6 loodeti ümber kirjutada standardiseerides keele Unicode kodeeringule. Seni on PHP sõltuv vanast ASCII’st. Probleemiks osutus mälumaht – Unicode versioon nõudis kaks korda enam mälu ja on sellest tulenevalt oluliselt aeglasem. Niisiis mitmed 6 versiooni uuendused jõuavad nüüd 5.4 versiooni: sealhulgas parem eksootiliste keelte kooditabelite tugi (nt Jaapani), samuti eemaldatakse mõned 6 versioonis eemaldada plaanitud võimalused: näiteks Safe Mode.

Põhjalikumalt teavitab PC World.

EL lubas WD’l omandada Hitachi kettasuund

Euroopa Liidu konkurentsiamet lubas tingimuslikult Western Digitalil omandada Hitachi kõvakettaste osakonna, mis hiljuti nimetati Viviti’ks. Omal ajal IBM’ist suure kiibikvaliteedi apsaka tulemusel Hitachile müüdud kõvakettaharu on üks väheseid sõltumatuid tootjaid peale seda kui Samsung müüs oma kettatootmise Seagate’ile. Seepärast nõuab Euroopa Liidu konkurentsiamet siiski Western Digitalilt, et see müüks ära ühe 3,5 tolliste (lauaarvutite) kõvaketaste tootmise tehase. Probleem seisneb selles, et peale Hitachi kettatootmise ostu jääb alles vaid kolm kettatootjat – sõltumatu on veel Toshiba, kuid see ei valmista 3,5 tolliseid kettaid ja nende turul oleks seega vaid kaks pakkujat.

Põhjalikumalt pajatab PC World.