Uuring: MS Office’it paljud töötajad peaaegu ei kasuta

Kuigi firmadel on kombeks kõigile kontoritöötajatele Microsoft Office’id paigaldada, siis väga paljud kontoritöötajad seda tarkvara peaaegu ei kasuta. Kolme kuulise uuringu läbi viinud SoftWatch uuris seisu 51 üleilmses firmas esindamas 148 500 töötajat – selgus, et kümnest töötajast seitse ei kasutanud ühtki programmi palju, vaid peamiselt vaatasid või tegid väga väikseid muudatusi. Keskmine töötaja kasutas päevas 48 minutit MS Office tarkvara ja sellest lõviosa langes e-postikliendile Outlook, mis omastas 68 % kasutusajast. Excel järgnes kõigest 17 % osakaaluga, mis vastab 8 minutile päevas. Word’i ja PowerPoint osaks jäi vastavalt vaid 5 ja 2 minutit. Lõppjäreldusena leiti, et programmide üleüldine litsenseerimine ei õigusta end enam tänase töökultuuriga – mõned kasutajad ei tarvita programme üldse, paljud kasutavad ainult vaatamiseks ja suur osa vaid kergeteks muudatusteks. Ulatuslikult kasutajaid on vaid väike vähemus. Tõenäoliselt tasuks kaaluda alternatiive – jätta litsentsid vaid ulatuslikele kasutajatele, ülejäänud võivad e-posti vaadata veebist ja samuti vaadelda seal dokumente ilma märkimisväärse ebamugavuseta. Tõenäoliselt tasub kaaluda alternatiivina Google Apps’i või Office 365 kasutamist paljudele töötajatele.

Põhjalikumalt pajatab PC World.

Mac’i tabasid ribad

Microsoft Office Macile jõudis verstaposti võrra edasi – versioonini 2011. Nüüd tabas “ribade” õudus ka Apple’i arvutiplatvormi. Maci kasutajaid peaks rõõmustama aga taastunud võimalus kasutada VBA keeles makrosid ja täiendusi kontoritarkvarale. Nüüd võib Microsoft taas võistelda Apple’i platvormil enamvähem võrdse funktsionaalsusega OpenOffice.org’iga.

Põhjalikumalt avab teemat The Register.

Microsoft peatas soodused klientide töötajatele

Microsoft lõpetab soodusprogrammi, mille alusel MS Office’i ostnud firmade töötajad said koju osta soodustingimustel kontoritarkvara. Peale seitset aastat suletakse programm novembris, kontoritarkvara ostvad inimesed peavad töötama ettevõttes, kus tarkvara on ostetud massilitsentsi abil. Redmont väidab, et klientide huvi oli vähenemas ja pakub selle asemel alternatiive. Kas tõesti on OpenOffice.org poolt oht vähenemas?

Põhjalikumalt kirjutab The Register.

i4i patent kinnitati

Microsoftiga piike murdva Toronto 30 töötajaga väikefirma sai kinnituse oma XML alasele patendile, mille rikkumise pärast keelati Microsoft Office’i müük. Microsoftil on kuu aega protestimiseks. Eelmisel aastal mõisteti Redmonti hiiult 290 miljonit dollarit kahjutasu, märtsis leidis kohus, et Microsoft kasutas lahendust sihilikult ja teadlikult.

Põhjalikumalt pajatab Guardian.

Microsoft ei toeta oma standardit

Microsoft Office ei toeta firma enda standardi Office Open XML 2008. aastal standardiorganisatsiooni poolt heaks kiidetud versiooni enne MS Office’i 15-nendat versiooni. Seega Office 2010 (14) toetatav versioon saab põhinema standardiorganisatsiooni poolt 2007. aastal tagasilükatud Microsofti pakkumisel, kuid Redmonti hiid on keeldunud Office 2010 vormingut tervikuna ülevaatama ja muutma. Selle asemel on tehtud väiksemaid samme, et uut kontoritarkvara vormingut viia standardile kohaseks.

Põhjalikumalt kirjutab teemast ülevaate The Register.

Microsoft kaotas taas Wordi XML’i teemaga

Microsofti juristide teine protest kohtuotsuse üle vaidluses Kanada firma i4i XML vorminguid puudutavate patentide üle lükati tagasi. Seega ei jää Redmonti hiiul üle muud kui maksta 240 miljonit dollarit kahjutasu ja lisaks sellele veel vaieldamatult suur hulk raha enda palgatud advokaatidele. Jaanuarist on nende patentidega kaitstud funktsioonidega Word 2003 ja 2007 müük keelatud, Microsoft on patendi alla käinud võimalused eemaldanud praegu müüdavatest versioonidest. Kohtu teatel on tõendeid, et Microsoft oli patentide kehtimisest teadlik enne võimaluse lisamist Microsoft Office’i paketti.

Põhjalikumalt kirjutab BBC.

Google ühendab MS Office’iga

Google ostis 25 miljoni dollari eest Microsofti endiste inseneride loodud väikefirma DocVerse, mis loob Microsoft Office’i jaoks pistikprogrammi parema koostöö tarbeks ja hakkab nüüd seda ühendama Google dokumendihaldusega. Seni on firma tegelenud Microsoft Office’i jaoks dokumentide jagamist ning grupiredigeerimist (mitu inimest korraga muutmas sama dokumenti) pakkuvate võimalustega. Firma loonud inimeste sõnul hakatakse nüüd tööle oma süsteemi ühendamiseks Google’i rakendustega Apps. Microsofti plaanides on hakata veebipõhist kontoritarkvara ja koostöövõimalusi pakkuma uue Office 2010 versiooniga.

Põhjalikumalt pajatab The Register.

Office 2003 võib omaniku eest faile lukustada

Turvasertifikatsiooni ajalimiit võib lukustada dokumendifailid loetamatuks. Krüptograafiaviga Microsoft Office 2003 kontoritarkvaras jättis ärikasutajad juurdepääsuõigusest ilma. Microsoft’i õiguste halduse süsteemi (Rights Management Service, RMS) abil kaitstud failid Wordi, Exceli ja PowerPointi failid võidi lukustada. Turvasertifikaat oli lihtsalt aegunud ja laupäeval tõi MS välja paranduse.

Põhjalikumalt kirjutab Register.

Teksase kohtunik keelas Wordi müügi USAs

Microsoft on taas hädas. Firma kontoritarkvara Office 2007 poolt kasutatud XML põhine vorming Office Open XML (faililaiendiga docx) pidavat kasutama Torontos registreeritud firma i4i 1998. aastal väljastatud patenti, mis käsitleb “dokumendi sisu ja arhitektuuri eraldi muutmist”. Ettevõte i4i on Redmonti hiiu kohtusse kaevanud ja Teksase föderaalkohus otsustas mais, et firma on tõepoolest patenti rikkunud ja on kohustatud maksma 200 miljonit dollarit õiguste omandamiseks. Juristide lahingud aga jätkuvad, Microsofti on kohustatud veelgi enam maksma ja nüüd otsustati suisa firmal keelata patenti rikkuva toote (Microsoft Office 2007) müük kuni summade tasumiseni ning kohtuasjade lõpetamiseni. Firma jäi haledalt vahele kohtus just tänu ekirjavahetusele, millest selgus, et patentide rikkumine polnud juhuslik tööõnnetus vaid teadlik samm – Microsofti töötajad olid patentidest teadlikud ja lihtsalt otsustasid neid ignoreerida.

Täpsemalt pajatab DailyTech.

Microsoft Office 2007 sai ODF toe

Microsoft Office 2007 uus teeninduspakk SP2 lisab programmile avatud dokumendivormingu ODF toe. Ka lisatakse PDFi loomise tugi. Seni on seda vormingut kasutanud OpenOffice 2.0 ja 3.0, Lotus Symphony, StarOffice ja Linuxile mõeldud KOffice ning mitmed teised prorgammid. Sellega on Microsoft lõpuks ka teoga tunnustanud avatud formaati, mille vastu on ettevõte võidelnud mõnda aega üritades juurutada enda samuti XML vormingul põhinevat dokumendifaili OOXML. Nüüd teoks saanud toetust vormigule lubas Microsoft aasta eest. ODF failivormingute laiendid on .odt (tekstidokument), .odp (esitlus), .ods (tabelarvutusarvutus), .odg (joonistus) ja .odd (andmebaas). ODT failivorming on loetud ka eesti riigiasutustes toetatavaks dokumendiks.

Vahendas download.com.